Peter Fransson, socialdemokrat

Peter Fransson, socialdemokrat

Jag är en demokratisk socialist med stolthet och glädje, som Olof Palme har sagt en gång. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, samhället har utvecklats och förändrats, men socialdemokratins grundläggande värderingar består. Jag representerar våra värderingar i valen till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige 2022.

Jag är

  • Öppen för samarbete. Inget politiskt parti har lösningen på alla problem och ingen har egen majoritet. Vi ska prata mycket, lära oss av varandra och samarbeta när det går. Ett bra förslag är bra, oavsett vem som kom på det först. Jag tycker det är viktigare att komma till beslut än att hålla på med pajkastning i media.

  • Beslutsam och tydlig. Hjulen snurrar allt fortare i både kommunen och regionen. Inte sällan fattas det resurser. Därför är det viktigt att våga prioritera och att välja bort, framförallt det som inte skapar värde för invånarna. Trygghet och kontinuitet går alltid först. Jag är kritisk till den kostsamma digitaliseringen av verksamheter inom vård och omsorg.

  • Insiktsfull och effektiv. Vi politiker behöver förstå de verksamheter som vi ansvarar för. Samtidigt ska vi visa tillit till chefer och medarbetare som har kunskap och erfarenhet. Ett effektivt samarbete mellan politiker och tjänstepersoner blir möjligt genom att alla visar respekt för varandras uppdrag.